Novosti

Izvođenje tesarskih radova, sve vrste jednostranih i dvostranih oplata, izrada drvenih krovišta i adaptacija postojećih, izrada sjenica, šalovanje zidova, parapeta, stropnih ploča, stupova, vertikalnih, kosih i horizontalnih serklaža.

Početna

HG_TOČNO VRIJEME
TESARSKO  &  KROVOPOKRIVAČKI  RADOVI

 

   

     

IMAMO VELIKO ISKUSTVO  U KROVOPOKIRIVANJU SA SVIM VRSTAMA POKROVA

GLINENI - izvodimo montažu gotovo svih vrsta crijepova

LIMENI - trapezni lim, falcani lim (za male nagibe)

RAVNI KROVOVI - pokrivanje različitim vrstama hidroizolacija

KROVNI PANELI - montiramo sve vrste krovnih i fasadnih panela

Naša tvrtka neprestano prati promjene i poboljšanja u širokoj ponudi kod proizvođača krovnih pokrova.
Sustavno surađujemo dugi niz godina s velikim brojem proizvođača krovnih pokrova.

Naši majstori svake godine odlaze na seminare i tečajeve koje organiziraju renomirane tvrtke iz ove branše.

Imate li kakvih pitanja u vezi sanacije krova, krovišta ili rekonstrukcije krova slobodno se obratite i rado ćemo vam odgovoriti.

ADAPTACIJA , krovišta, krovna limarija, krovišta, prepokrivanje, manji i veći popravci, izrada novih krovišta,

LINDAP -GERARD -TONDACH - BRAMAC -ŠINDRA - LIMENI POKROVI -GRAĐEVINSKA LIMARIJA.

Obratite nam se s povjerenjem, KVALITETA JE NAŠA GARANCIJA

O tesarskim radovima....

Sav potreban materijal za izradu oplate treba tesarima donijeti u odgovarajućim dimenzijama i količinama na mjesto gdje se vrši krojenje građe (daske, gredice, letve, čavli, žica), a do najveće udaljenosti od 30 metara od mjesta krojenja.Kod svake vrste rada naznačeni su debljina daske i presjek gredice ili letve potrebnih za rad. Datim normativima obuhvaćen je rad na krojenju oplate motornom i ručnom pilom. Za svaku vrstu rada date su četiri radne operacije i to: izrada oplate, montaža, demontaža, čišćenje i vađenje čavala, kao i prijenos oplate sa kata na kat i skidanje oplate po završenom poslu i slaganje na određeno mjesto udaljeno do 30 metara od objekta.Montaža i demontaža oplate uzeti su za svaki m2 izrađene oplate procentualnom broju upotrebe. Ukoliko se oplata upotrebljava veći broj puta nego što je to naznačeno tabelom, plaća se kao i prilikom prve upotrebe. Ako je u jednoj vrsti rada neka radna operacija specifična, onda je opisom naznačena ta specifičnost.Oplate moraju biti izrađene točno po mjerama kako je to naznačeno u crtežima za pojedine dijelove koji će se betonirati i mora točno biti naznačen način podupiranja (željezni podupirači ili drveni podupirači).Izrađene oplate moraju biti sposobne podnijeti odgovarajući teret, moraju biti stabilne, dobro ukrućene i poduprte, a da ne bi došlo do izvijanja ili povijanja u bilo kojem pravcu. Sva podupiranja računata su na visinu do 3 metra.Kod građevina na više katova, podupirači se postavljaju i namještaju tako da se teret gornjih podupirača prenese neposredno na podupirače koji leže ispod njih.

Sve površine moraju  biti horizontalne i ravne ili nategnute u zavisnosti kako se to opisom zahtijeva

    Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravni, tako da po skidanju vidne površine konstrukcije moraju biti ravne i sa oštrim rubovima. Oplate moraju biti izrađene tako da se mogu lako skidati, a da se konstrukcija ne ošteti.Način obračuna svake vrste rada je točno naznačen. Kod mjerenja učinka uzimaju se unutrašnje površine, tj. vidne površine gotovih konstrukcija koje se razvijaju. Dati normativi za svaku vrstu rada su kompleksni, tj. obuhvaćaju radove od izrade do demontaže sa potrebnim prijenosom, kao i eventualnom potrebnom pomoćnom (pokretnom) skelom. Ukoliko je potrebno podupiranje oplate visine preko 6 m1, treba upotrijebiti nosive skele, pošto direktno podupiranje običnim podupiračima nije više ekonomično.

Predviđen je utrošak materijala u svakoj vrsti rada - potreban materijal (količina građe) koji je dat (kao i količina materijala u zavisnosti od broja upotrebe). Sav materijal za oplatu dat je kao građa IV klase (građa za oplatu), pa je na ovu klasu i izračunata njegova upotreba.Upotreba građe dana je kako slijedi:-daske 24 mm za oplatu - 7 puta,-daska za oplatu 48 mm - 12 puta,-doka - 40 puta,-gredice za oplatu - 10 puta,-gredice za doka oplatu - 40 puta,-gredice za podgredu - 20 puta,-bunarske motke - 20 puta,-daske za ukrućenje - 10 puta. 


Adaptacija krova

  Adaptacija krova obuhvaća popravke i zamjenu elemenata ili kompletnog nacrta postojećeg krovišta i njegovu ponovnu montažu, uz mogućnost izmjene oblika i nagiba. Novu izvedbu krovišta prilagođenu krajoliku i stilsku prilagodbu postojećoj građevinskoj supstanci povjerite svakako ovlaštenom arhitekti.
Obnova krovnog pokrivača: pojačanjem toplinske izolacije,ugradnjom zaštitnih traka ljepenke i potkrovlja mogu se popraviti građevinsko-fizikalna svojstva krova. Planirajte svakako i ugradnju prozora u prostorijama potkrovlja, ukoliko kasnije planirate izgradnju prostora u potkrovlju.

Ukoliko imate malu visinu stropa možete pomoću posebnih sustava za podizanje krova podići cijeli krov do željene visine te na taj način dobiti dodatnu površinu za stanovanje. Ta tehnika se također koristi za namještanje krova.                                                                                   

To se uglavnom uzima u obzir u okvirima popravki ravnog krova, ukoliko želite dobiti dodatni prostor za stanovanje ili ako oblikovno želite istaknuti zgradu kosim krovom.

Prije početka radova svakako napravite neformalan upit nadležnim službama o potrebi ishođenja građevinske dozvole. Oblik krova je rezultat postojećeg tlocrta. Nagib i konstrukcija krova ne smiju sprečavati kasniju uporabu tavanskih prostorija. Provjerite također statiku, jer su u nekim slučajevima potrebna pojačanja , kako bi se iz krovišta izvela opterećenja kao i nova korisna oprerećenja
Prostorije ranije osvjetljavane svjetlosnim kupolama moraju biti svakako drugačije osvjetljena ili treba planirati drugačije dodatno osvjetljenje. Isto tako je moguće planiranje u blizini odzračenih nus-prostorija ( kupaona, WC, ostave i sl.)  Za odvodnju ravnih krovova, terasa, balkona i lođa, izrađuju se od cinka,pocinčanog čelika, bakra, aluminija, plastike i plemenitih čelika, s toplinskom izolacijom za sprečavanje nastanka kondenzata, u nekim slučajevima i s ugrađenim grijanjem, kako bi se zimi izbjeglo zamrzavanje. Hvatište nečistoće sprečava začepljenja lišćem i prljavštinom.

Već prema sredstvu zaštite bez boje, pokrivni, mat, sjajni sa specijalnim lak bojama, ili disperzivne boje na bazi umjetne smole, disperzivni lakovi odn. žbuka na bazi umjetne smole.
Prema tome radi li se o ravnom ili kosom, toplom ili hladnom krovu različita je krovna konstrukcija. Kod kosog krova je bitno je li krov izgrađen ili ne i ima li izolaciju na rogovima, između rogova ili ispod rogova. Krovna konstrukcija za izgrađeno potkrovlje je primjerice ( od unutra prema vani) : gipsane kartonske ploče, blokada prolaza pare, rešetkaste letvice, izolacijska vuna između rogova, ljepenka, dvostruke rešetkaste letve za stražnju ventilaciju krovnog pokrivača.


a